Mehmet Barış Horzum

Dr. Mehmet Barış Horzum, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi olarak görevini yürütmektedir. Yüksek lisans öğrenimini Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve doktora öğrenimi ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi Programı’nda tamamlamıştır. Dr. Mehmet Barış Horzum internet bağımlılığı ve oyun bağımlılığı üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Teknolojinin Olumsuz Etkileri kitabı editörlüğü ve oyun bağımlılığı bölüm yazarlığı, ayrıca İnternet Bağımlılığı: Sorun ve çözümler kitabında bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bilgi şöleni, panel ve çalıştaylara katkı sunmaktadır.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply