Türksel KAYA BENSGHİR

Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR
TODAİE Öğretim Üyesi
UN-CEPA Üyesi (2014-2017)
tbensghir@gmail.com

Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Öğretim üyesidir. Haziran 2009- Temmuz 2016 arasında TODAİE eDevlet Merkezi (eDEM) Müdürü olarak çalışmıştır.
Prof. Bensghir, 2013 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyin bir organı olan CEPA- Kamu Yönetimi Uzmanlar Komite üyesi seçilmiş ve 2014-2017 arasında Komite çalışmalarına Türkiye temsilcisi olarak eDevlet alanında katkıda bulunmuştur. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçent olan Kaya Bensghir, TODAİE, ve çeşitli üniversitelerde başta yönetim bilişim sistemleri ve e-devlet  olmak üzere, BT ve örgütsel değişim, sistem analizi, bilgi sistemleri tasarımı, e-iş ve e-ticaret konularında  dersler ve kamu personeline e-devlet, bilgi yönetimi, e-imza vb konularda seminerler vermektedir.
Kaya Bensghir’in, Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim başlıklı kitabı ve ortak yazarlı (F. Topcan) Türkiye’de E-imza: Kamu Kurumlarına Uygulanması, (A. Akay) Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri–Türkiye Uygulamaları kitabı ile yurt içi ve yurt dışında basılan editörlü kitaplarda yayınlanan çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca, yönetim bilişim sistemleri, e-imza, kamu görevlilerinin yetiştirilmesinde BT eğitimi, halkla İlişkiler ve web teknolojileri ve belediye web sitelerinin değerlendirilmesi, e-yerel yönetimler, belediyelerde CBS kullanımı, internet kafeler, kamu yöneticilerin ve vatandaşların e-devletten beklentileri vb konularda çeşitli araştırmaları, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulan bildirileri ve yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış makaleleri vardır.
Kaya Bensghir, TODAİE ve üniversitelerde bilişim konularında yüksek lisans ve doktora tez danışmanı ve tez kurul üyesi olarak görev almaktadır. Amme İdaresi Dergisi ve Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi -TODAİE; Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dergisi, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi ve Polis ve Sosyal Bilimsel Dergisinde hakem kurul üyeliğinde bulunmaktadır. Kaya Bensghir 1996 dan beri Türkiye Bilişim Derneği üyesidir. Ayrıca Mobile Government Consortium International ve. European Conference on E-government ile yurt içinde gerçekleştirilen e-devlet ve bilişim konulu konferanslarda kurul üyeliğinde bulunmaktadır. 2017 Mart ayından beri YÖK Siber Güvenlik Çalışma Grubu üyesidir.

S. Sadi SEFEROĞLU

Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU

Hacettepe Üniversitesinde öğretim teknolojileri alanında öğretim üyesi olarak çalışan Süleyman Sadi SEFEROĞLU lisans öğrenimini “Radyo-TV” ve “Eğitim Bilimleri” alanlarında Ankara’da tamamladı. ABD’de Columbia Üniversitesinde 1989 ve 1993 yıllarında Yüksek Lisans dereceleri ve 1996 yılında doktora derecesi aldı. Columbia Üniversitesinde araştırmacı olarak eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı konusunda doktora sonrası çalışmalarda bulundu.
1998 Yılında Hacettepe Üniversitesinde çalışmaya başlayan Dr. Seferoğlu halen aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde görev yapmaktadır.
“Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” isimli bir kitabı bulunan Dr. Seferoğlu “Siber zorbalık, Sosyal medya, Yeni teknolojiler ve öğrenme, Öğretmen yeterlikleri, Çevrim-içi öğrenme, Mobil öğrenme, Bilgi güvenliği” vb konularda yazılmış kitap bölümlerinde ortak yazarlık yaptı. Eğitimde teknoloji kullanımı, e-öğrenme, m-öğrenme, teknoloji politikaları, öğretim materyalleri tasarlama-geliştirme, hizmet öncesi ve hizmet-içi öğretmen eğitimi, sanal zorbalık, İnternet tehditleri, İnternet bağımlılığı, sosyal medya, çocuk istismarı, çocuk ve medya mesleki ilgi alanları arasındadır.

S. Sadi SEFEROGLU e-Ağ: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/

Hakan Tüzün

Prof. Dr. Hakan Tüzün Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ile Hacettepe Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Programında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora eğitimini 2004 yılında A.B.D.’de İndiana Üniversitesinde Öğretim Teknolojileri bölümünde tamamlamış olup doktora tezi “Eğitsel Bilgisayar Oyunlarında Öğrenenlerin Motive Edilmesi” üzerinedir. Dijital oyun kültürünü on yaşından beri takip eden Dr. Tüzün Uluslararası Quest Atlantis eğitsel oyun projesi kapsamında Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Verdiği dersler arasında “Bilgisayar Oyunları Tasarımı” ve “Klasik Video Oyunları Analizi” dersleri bulunan Dr. Tüzün’ün araştırma alanları arasında zengin öğrenme ortamları tasarımı yeralırken bu kapsamda öğrenenlerin kültürünü ve topluluğunu gözönüne almaktadır. Bu kapsamda özellikle dijital oyunların eğitimde kullanımına yönelik çok sayıda bilimsel çalışması mevcut olup bu çalışmalara ve diğer bilgilere web sitesinden erişilebilir: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/

Süleyman Daşdağ

Prof. Dr. Süleyman Daşdağ; 1961 yılında Dünya’ya geldi. İlk, orta ve yükseköğrenimini Diyarbakır’da yaptı. 1983 yılında D.Ü. Fen Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldu. 1984 yılında yüksek lisansa başladığı D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, 1985 yılında araştırma görevlisi oldu. 1986 yılında yüksek lisansını, 1989 yılında ise doktorasını aynı enstitüde tamamladı. 1989-1992 yıllları arasında D.Ü. Tıp fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Aynı yerde, 1992-1993 yılları arasında Yardımcı Doçent, 1993-1998 yılları arasında Doçent olarak çalıştı. 1998 yılında Profesör oldu ve hala D.Ü.Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. 15 Ekim 2015 tarihinden itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Ekim 2015 tarihinden itibaren Biyofizik Anabilim Dalı başkanı, Eylül 2016 tarihinden itibaren de, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı oldu.
Araştırma alanları; İyonlaştırıcı Radyasyonların Biyolojik Etkileri, İyonlaştırmayan Radyasyonların Biyolojik etkileri, Oldukça Düşük Frekanslı (ELF) Manyetik Alanların Biyolojik Etkileri, Cep telefonlarının ve Kablosuz İletişim Ağlrının Yaydığı Radyasyonların Biyolojik Etkileri, Elektromanyetik Kirlilik ve Sağlık

Çağatay Cengiz

1974 Ankara Doğumlu,
İlk, Orta, Lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra,
2001 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
2002 yılından bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı olarak Serbest Avukatlık Yapmaktadır.
Halen Ankara Barosu Bilişim Kurulu Başkanlığı Görevini yürütmektedir.
1993 Yılında TÜBİTAK Bilgisayar Kulübünde Bilişim dünyasıyla tanışmış ve o zamandan bu yana da Bilişim Dünyasında yer almaktadır.
Ankara Barosu Eğitim Merkezin’de Bilişim Hukuku dersleri ve çeşitli illerde Bilişim Suçları üzerine eğitimler vermiştir.
Linux Kullanıcılar Derneği’ne ve Türkiye Bilişim Derneği’ne üyelikleri bulunmaktadır.

Selçuk Hünerli

Hünerli 09.04.1963 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 1985 yılında mezun olduktan sonra, gazete arşivcisi, karikatürcü ve gazeteci olarak çalıştı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalın’dan “Türkiye’de Gazete Karikatürünün Durumu ve Siyasi Karikatürün Söylemi” adlı tezle mezun oldu. Doktorasını yaparken İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak girdi. 2000 yılında “Türk canlandırma sinemasında Türk yazını uyarlamaları: Gösterge çözümlemesi modeli” adlı teziyle dr. unvanını aldı. 2002 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü’nde yardımcı doçent oldu. 2006 yılında doçent, 2012 yılında profesör olan Selçuk Hünerli’nin “Canlandırma Sineması Üzerine” ve “Canlandırma Filmlerinde Erotizm Ve Ralph Bakshi Örneği” adında iki kitabı bulunmaktadır. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümüne geçen Hünerli halen aynı Bölümde bölüm başkanlığı görevindedir. Hünerli animasyon, göstergebilim, karikatür, grafik tasarım, iletişim, eğitim alanlarında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır.

Mehmet Barış Horzum

Dr. Mehmet Barış Horzum, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi olarak görevini yürütmektedir. Yüksek lisans öğrenimini Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve doktora öğrenimi ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi Programı’nda tamamlamıştır. Dr. Mehmet Barış Horzum internet bağımlılığı ve oyun bağımlılığı üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Teknolojinin Olumsuz Etkileri kitabı editörlüğü ve oyun bağımlılığı bölüm yazarlığı, ayrıca İnternet Bağımlılığı: Sorun ve çözümler kitabında bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bilgi şöleni, panel ve çalıştaylara katkı sunmaktadır.

Gülbin Gökçay

Prof. Dr. Gülbin Gökçay
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1982 yılında mezun olmuştur. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanındaki uzmanlık eğitimini 1989 yılında tamamlamış, 1992 yılında doçent ve 1998 yılında profesör olmuştur. Londra Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünde Pediatrik Epidemiyoloji ve Toplumda Çocuk Sağlığı Tezli Master programını tamamlamıştır. Anne sütü ile beslenmek ve aşı ile önlenebilir hastalıklar başta olmak üzere Sosyal Pediatri ile ilgili çeşitli konularda Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve T.C. Sağlık Bakanlığı danışmanı olarak çalışmıştır.
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Sosyal Pediatri Anabilim Dalı Başkanı ve Sosyal Pediatri Doktora Programı sorumlusudur. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyal Pediatri Derneği ve Çocuk Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanıdır. Uluslararası Sosyal Pediatri Derneği Danışma Kurulunda yer almaktadır. Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu ve İngiliz Çocuk Hekimleri Derneği üyesidir.

Kürşat ÇAĞILTAY

Prof.Dr. Kürşat ÇAĞILTAY
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ODTÜ Matematik Bölümünden 1988 yılında bölüm birincisi olarak mezun olan Kürşat Çağıltay, 1993 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Yüksek Lisans derecesini almış, 1988-1997 yılları arasında ODTÜ Bilgi İşlem Merkezinde Bilgisayar Ağları grup yöneticiliği ve Bilgi İşlem Merkezi başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştur. 1990 yılında ODTÜ-TÜBİTAK tarafından başlatılan Türkiye Internet projesi’nde 1997 yılına kadar teknik grup yöneticiliği yapmıştır. 2002 yılında ABD’nin İndiana Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Bölümünden ve Bilişsel Bilimler Programından çift dalda doktora alarak mezun olmuştur. Kürşat Çağıltay halen ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi, ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma Uygulama Merkezi başkanı ve ODTÜ Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi koordinatörüdür.
Türkiye’nin endüstri standartlarında ilk İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma Uygulama Laboratuvarını ODTÜ’de kuran Prof.Dr. Kürşat Çağıltay’ın akademik araştırma konuları eğitim teknolojileri, insan bilgisayar etkileşimi, teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme, eğitsel nörobilim, sosyal enformatik, performans teknolojileri ve eğitimde elektronik oyunların kullanımıdır.

Ergin Şafak Dikmen

Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. Lisansüstü derecesini Anhalt Üniversitesi (Almanya) Tasarım Bölümünde “Optic Illusion and it’s use for design” adlı teziyle, doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalında “Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Yeni Medya Yapılanması” başlıklı teziyle aldı. Tasarım çalışmaları süresince farklı reklam ajanslarında ve üniversitelere bağlı araştırma merkezlerinde Bilgisayar Destekli Grafik Animasyon (CGI) ve Görsel Efekt alanlarında çalıştı. Tasarladığı animasyon filmleri, Ankara, İstanbul ve Berlin’de olmak üzere farklı şehirlerde sergilendi. 2011 yılından itibaren Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Anabilim dalında çalışmaya başladı. 2011 Yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Atölyesi (İLEF FA) video üretim ve uygulama atölyesini, 2017 yılında NET_lab internet araştırmaları laboratuvarını kurdu. İleri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Çalışmalarını yeni medya, uzaktan eğitim teknolojileri, dijital oyun, Web TV, televizyon 2.0 ekosistemi, bilişim teknolojileri ve
sanal müzecilik alanlarında sürdürmektedir.