Dijital oyun ve eğitim

 • Oynayarak Öğrenme
 • Dijital medya okuryazarlıkları ve dijital oyun
 • Eğitim teknolojileri ve dijital oyun
 • Çocuk kültürü ve dijital oyun
 • Eğitim alanında yeni yaklaşımlar ve söylemler
 • Okul ve dijital oyun-gelecek tasarımlar
 • Okul dışı eğitim alanları ve dijital oyunlar
 • Zihinsel engelli (otizm, disleksi, dyscalculia) çocuklar için dijital oyun temelli öğrenme
 • Bedensel (işitme ve görme) engelli çocuklar için dijital oyun

Dijital oyunların çocuk gelişimi üzerine etkileri

 • Dijital oyunlar yardımıyla görme kabiliyetinin geliştirilmesi
 • Dijital oyunların motor beceriler üzerindeki rolü
 • Dijital oyunlar ve analiz yeteneğinin geliştirilmesi
 • Dijital oyunların bilişsel işlev üzerindeki rolü

Dijital oyunların çocukların gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri

 • Çevrim içi oyunlarda çocukların güvenliği
 • Oyun bağımlılığı
 • Dijital oyunlar ve akademik başarı
 • Dijital oyunlar ve çocukların beden sağlığı üzerindeki etkileri (obezite, omurga ve duruş bozuklukları vb)
 • Sosyal yalnızlaşma

Dijital ebeveynlik

 • Dijital oyunların aile hayatı içindeki yeri
 • Ebeveynlerin dijital oyunlar hakkında bilinçlendirilmesi
 • Dijital oyunlar ve sosyal etkileşim

Kalıp yargılar

 • Dijital oyunlardaki cinsiyetçilik, cinsiyetçi kalıp-yargılar
 • Dijital oyunlardaki ırkçı kalıp-yargılar
 • Dijital oyunlar ve sanal karakterler

Uluslararası ve ulusal düzenleme ve politikalar

 • PEGI (Pan-Avrupa Oyun Bilgisi)
 • NICAM ve Video Standartları Enstitüsü (Hollanda)
 • Ülke uygulamaları
 • ESRB Derecelendirmesi (Entertainment Software Rating Board)

Oyuncakların interneti

 • Nesnelerin interneti ve dijital oyun/oyuncaklar
 • Dijital oyuncaklarda gizlilik & güvenlik kaygıları

Dijital oyun endüstrisi

 • Dijital oyunlarda tasarım süreci
 • Dijital oyunlarda senaryo ve hikâye kurgulanması
 • Dijital oyunların geleceği
 • Dijital oyun ekonomisi
 • Dijital oyun teknolojileri

E- Spor

 • E-sporda kariyer
 • E-spor oyuncuları
 • E-spor oyunları

Destekleyenler

Medya Desteği