Ferhan Odabasi

Prof. H. Ferhan Odabaşı, Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri Fakültesi öğretim üyesidir. Yüksek lisansını İngiliz Dili Eğitiminde, doktorasını ise Eğitim Teknolojilerinde tamamlamıştır. İngiliz Dili Eğitimi ve Eğitim Teknolojilerinde sayısız lisans ve lisansüstü ders vermiştir. Ayrıca çok sayıda doktora tezlerine danışmanlık yapmış, hem ulusal hem de uluslararası hakemli süreli yayında çok sayıda makalesi yayınlanmış, ulusal ve uluslararası araştırma projelerine aktif olarak katılmış, danışmanlık yapmış ve eğitim yazılım programları hazırlamıştır. Steve Neufeld ile “Hypercab” programını geliştirmiş ve bununla: Dil Alanında En İyi Yazılım: Avrupa Akademik Yazılım Ödülünü almıştır. Çocuk ve ailelerin BİT’ni güvenli, sorumlu ve etkili kullanımı; Internet hakkında ebeveyn farkındalığı; öğretmenlerin ve yükseköğrenim fakültesinin profesyonel gelişimi; dijital dünyadaki değişimler; dijital vatandaşlık ve K-12 ve yükseköğrenim kurumlarındaki BİT entegrasyonu hakkında araştırmalar yapmaktadır. BİT’nin çocuklar tarafından güvenli, etkili ve etik kullanımı alanında ülkenin önde gelen kişilerindendir.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply