Elif Sürer

Elif Sürer, doktorasını 2011 yılında Bolonya Üniversitesi Biyomühendislik bölümünden almıştır. Lisans ve yüksek lisans çalışmasını sırasıyla 2005 ve 2007 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 2013-2015 yılları arasında Milano Üniversitesi’nde AB REWIRE Projesinde (7. Çerçeve Programı tarafından finanse edilen) doktora sonrası araştırmacısı olarak çalışan Sürer, felçli hastaların ve İhmal sendromu hastalarının tedavisi için video oyunları geliştirmiştir. 2015 yılında ODTÜ Enformatik Enstitüsü Modelleme ve Simülasyon Ana Bilim Dalı’nda çalışmaya başlamış ve TÜBİTAK 2232-Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında tamamı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen Down Sendromlu çocukların video oyunlar kullanılarak eğitimi alanında çalışmıştır. Hâlihazırda ODTÜ Enformatik Enstitüsü Çokluortam Bilişimi programında Yrd. Doç Dr. olarak çalışan Sürer’in araştırma alanları ciddi oyunlar, sanal/artırılmış gerçeklik, insan ve köpek hareket analizi, makine öğrenmesi ve bilgisayarla görmedir.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply