Hakan Tüzün

Prof. Dr. Hakan Tüzün Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ile Hacettepe Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Programında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora eğitimini 2004 yılında A.B.D.’de İndiana Üniversitesinde Öğretim Teknolojileri bölümünde tamamlamış olup doktora tezi “Eğitsel Bilgisayar Oyunlarında Öğrenenlerin Motive Edilmesi” üzerinedir. Dijital oyun kültürünü on yaşından beri takip eden Dr. Tüzün Uluslararası Quest Atlantis eğitsel oyun projesi kapsamında Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Verdiği dersler arasında “Bilgisayar Oyunları Tasarımı” ve “Klasik Video Oyunları Analizi” dersleri bulunan Dr. Tüzün’ün araştırma alanları arasında zengin öğrenme ortamları tasarımı yeralırken bu kapsamda öğrenenlerin kültürünü ve topluluğunu gözönüne almaktadır. Bu kapsamda özellikle dijital oyunların eğitimde kullanımına yönelik çok sayıda bilimsel çalışması mevcut olup bu çalışmalara ve diğer bilgilere web sitesinden erişilebilir: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply