Türkan Karakuş Yılmaz

Yrd .Doç. Dr. Türkan Karakuş Yılmaz, Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktorasını ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde 2011 yılında tamamlayan Dr. Karakuş Yılmaz, 2009 yılı boyunca Iowa State Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde yer alan Öğrenme ve Öğretim Teknolojileri Merkezi’nde çalışmıştır. 2009-2011 yılları arasında bir Avrupa Birliği projesi olan ve Oyun tabanlı öğrenme etkinliklerinin okullarda artırılmasını amaçlayan ENGAGE projesinde uzman olarak çalışmıştır. Bu proje kapsamında öğretmenlere doğru oyunun seçimi ve derslere entegre edilmesi konusunda çalıştaylar düzenlenmiştir. ODTÜ bünyesinde 2005 yılından bu yana varlığını sürdüren SIMGE (Simulations and Games in Education) grubunda yer almaktadır. Hemen hemen tüm derslerinde oyunlaştırma yaklaşımını benimseyen Dr. Karkauş Yılmaz, Atatürk Üniversitesi bünyesinde 2012 yılından bu yana yüksek lisans düzeyinde “Oyunlar Simülasyonlar ve Sanal Dünyaların Eğitimde Kullanımı” dersini yürütmektedir. Dr. Karakuş Yılmaz’ın oyunların ve sanal dünyaların eğitimde kullanımı üzerine yürüttüğü tezler, pek çok makale ve konferans bildirileri bulunmaktadır. Oyunlar ve sanal dünyaların yanısıra, güvenli internet kullanımı ve öğretim tasarımı Dr .Karakuş Yılmaz’ın ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply