Mukaddes Erdem

Prof. Dr. Mukaddes ERDEM; Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesidir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Eğitim Programları ve Öğretim Alanından alan Prof. Dr. Erdem, 1988 yılından bu yana aynı üniversitede görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Erdem, öğretimsel çalışmalarının yanı sıra öğrenme kuramları, öğretim tasarımı, öğrenme materyali geliştirme, çevrim içi öğrenme ortamlarının nitelikleri ve geliştirilmesi, sanal ortamda öğrenen davranışları ve nedenleri, çevrim içi öğrenme ortamlarına katılım dinamikleri gibi konularla ilgilenmekte ve bu konularda bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.
Bilişim çağında eğitim sistemlerinin alması gereken pozisyon, öğretimin yapılanmasında gerçekleştirilmesi gereken dönüşümler, öğretmenlerin değişmek durumunda olan rolleri, öğretimsel alanların sınırlarının yeniden tanımlanması ve mobil öğrenmenin olanaklarından yararlanılması,
tanımlı koşul ve yapılar içinde engelli olmaktan başka seçeneği olmayan çocuklar için, teknolojinin desteğiyle olanakların artırılması,
yetişkin bakış ve aklıyla biçimlenen öğretimsel süreçlerin, çocuk bakış ve aklının katılmıyla yeniden yorumlanması,
vb. konularla düşünsel, felsefi boyutlarına ağırlık vererek ilgilenmektedir.

Posta adresi: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06800 Ankara
Eposta: erdemm@hacettepe.edu.tr
mukaddese@gmail.com
Tel (İş): +90 312 297 71 76

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply