Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
15 Aralık 2017
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
1 Mart 2018
Bildirilerin Sözel Sunum ya da Poster Sunumu olarak kabulüne ilişkin geri bildirim tarihi…
26 Mart 2018