ULUSLARARASI ÇOCUK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ETKİNLİKLERİ

DİJİTAL OYUNLAR”

9 – 11 EKİM 2017 ANKARA

Çalıştay : Eğitimde Dijital Oyunların Kullanılması

Tarih : 10 Ekim 2017, Salı

Yer : BTK Yerleşkesi, Kanuni Salonu

Moderatörler: Prof. Dr. Hakan Tüzün – Doç. Dr. Selçuk Özdemir

 • Dijital oyunların Türk Eğitim Sistemi içerisinde kullanılması;
  • Dijital oyunların çeşitleri ve aktif öğrenmeye katkı potansiyeli,
  • Dijital oyunların müfredata yerleştirilmesi,
  • Dijital oyunların kullanılacağı okul teknoloji altyapısı,
  • Dijital oyunların kullanımında öğretmenin rolü,
  • Dijital oyunların ölçme değerlendirmeye katkısı,
 • Dijital oyunların getirdiği fırsatlar (bilgisayar ve türevi araçlarla üretim becerisinin öğrencilere kazandırılması),
 • İnternet üzerindeki dijital oyunlarda  çocukların güvenliği.

Çalıştay Yöntemi: Çalıştay katılımcıların yukarıda geçen konu ve alt başlıklar doğrultusunda ikili-üçlü grup olarak;

 1. Durum tespiti yapması
 2. Tespitlere bağlı öneriler geliştirmesi beklenmektedir.

Toplam 6 saat ve iki seans halinde düzenlenecek çalıştayın sabah bölümünde iki saat süresince yukarıda belirlenen başlıklar doğrultusunda katılımcılar ülkemizden ve dünyadan somut örneklerle durum tespitleri yapacaklar. Yemek arasından sonra başlayacak olan ikinci bölümde ise her bir grubun tespitleri diğer gruplarla paylaşıldıktan sonra yine bu tespitler üzerinden gruplar halinde Bakanlık için iki saat süresince öneriler geliştirilecek. Sonraki bir saat ise tüm gruplar uygun buldukları tespitler için önerilerini 10’ar dakika sunacak. Son yarım saatte ise sunulan öneriler oylanacak ve seçilen öneriler liste olarak Bakanlık yetkililerine teslim edilecek.

 

 

 

Etkinlik Zaman Planlaması:

Saat

Etkinlik

09:00 10:50 Açılış, açılış konuşmaları, tanışma
11.00-11.10 Grupların belirlenmesi
11.10-13.10 Başlıklar doğrultusunda dünyadan ve ülkemizden örneklerle durum tespiti
13.10-14.00 Yemek arası
14.00-14.10 Grupların durum tespitlerinin diğer gruplarla paylaşılması
14.10-16.10 Grupların tespitlere bağlı öneriler geliştirmesi
16.10-16.30 Ara
16.30-17.30 Grupların kendi önerilerinin sunumu (her bir grup en fazla 10 dk.)
17.30-18.00 Önerilerin oylanarak seçilmesi