ULUSLARARASI ÇOCUK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ETKİNLİKLERİ

DİJİTAL OYUNLAR”

9 – 11 EKİM 2017 ANKARA

Çalıştay : Dijital Oyunlar İçin Çocuk Ve Aile Rehberliği

Tarih : 10 Ekim 2017, Salı

Yer : BTK Yerleşkesi, Yavuz Salonu

GÜNDEM

11.00-12.30 Dijital oyunların çocuklar üzerinde olası olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?

Bu soru aşağıda yer alan başlıklar kapsamında değerlendirilecektir.

 • Dijital oyunların çocukların gelişimi üzerindeki etkileri

 • Dijital oyunların aile üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri

 • Dijital oyun bağımlılığı

 • Dijital algı

 • Dijital oyunlar ile çocuk sağlığı ve hastalıkları

 • Popüler dijital oyunlar ve getirdiği riskler

 • Eğitici dijital oyunlar

 • Dijital oyunların Türk aile yapısına uygunluğu

12.30-13.30 Öğle Yemeği

13.30-14.30 Dijital oyunlar üzerinden çocuk istismarının önüne geçilmesi konusunda neler yapılabilir?

Bu soru aşağıda yer alan başlıklar kapsamında değerlendirilecektir.

 • Dijital oyunlar üzerinden çocuk istismarı türleri ve boyutu

 • Vaka örneklerinin anlatılması

 • Müdahale etme kapasitesi

 • Mevcut yasal düzenleme ve sınırlamalar ile eksiklikleri

 • Dijital oyunların sınıflandırılması ve sınırlandırılması

 • Mevcut politikaların değerlendirilmesi

14.30-14.45 Çay-Kahve Arası

14.45-16.00 Koruyucu-önleyici politikalar doğrultusunda aileleri bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında neler yapılabilir? Kurumlararası koordinasyonun geliştirilmesine ilişkin önerileriniz nelerdir?

Bu soru aşağıda yer alan başlıklar kapsamında değerlendirilecektir.

 • Güvenli internet kullanımına yönelik aile eğitimleri

 • Ağ toplumu ve kuşakları anlama

 • Dijital ebeveynlik

 • Aile içi iletişim

 • Dijital oyunlar için koruyucu ve önleyici tedbirler

 • Mevcut politika ve çalışmalar

 • Kurumlararası koordinasyonun sağlanmasında önemli olan faktörlerin belirlenmesi