Bildiri Gönderme Kuralları

Kongrede sunulacak bildiriler özgün, çocuk ve dijital oyunlar alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek ve alandaki temel sorunlara ışık tutacak nitelikte olmalıdır.

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir. Bildiriler Türkçe veya İngilizce sunulabilir.
Bildirisini Türkçe sunmak isteyen katılımcılar, özetlerini Türkçe ve İngilizce olarak göndermelidir.
Bildirisini İngilizce sunmak isteyen katılımcılar, özetlerini yalnızca İngilizce olarak gönderebilir.

Çalışmalarınızı sözel olarak ya da poster olarak sunabilirsiniz.
Sözel sunumlar panel oturumları şeklinde yapılacaktır.
Posterler fuaye alanında tüm kongre süresince sergilenecek ve sunumlar poster başında yapılacaktır.

Bildiri kabulü sona ermiştir

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 1 Mart 2018

İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde e-kitap olarak basılacağı için imlâ kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.

Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Örn: Başar Yılmaz

Yazarların çalıştıkları kurumların adları belirtilmelidir.

Özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) Örn: Dijital Oyunların Çocuk Gelişimine Etkisi.

Özet içinde kısaltma kullanılması hâlinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde

Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere minimum 500 kelime olmalı, maksimum 750 kelimeyi geçmemelidir. Bu sınırların altında veya üstünde bildiri özetleri sistem tarafından kabul edilmemektedir. Hakemlerin bildirilerinizi daha iyi değerlendirebilmeleri için minimum 500, maksimum 750 kelime sınırı getirilmiştir.

Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
Özet metni içerisinde yazar bilgisi, başlık  veya anahtar kelimeler girilmemelidir. Anahtar kelimeler kısmına, anahtar kelimeler aralarında virgül ve bir boşluk verilerek girilmelidir.

Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.

Bildirilerin tam metni kongre oncesinde toplanip kongre sirasinda online kitap olarak yayimlanacaktir.