11 – 13 Nisan 2018
Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi
“Dijital Oyunlar”

Günümüzde sosyal iletişim ve oyun, teknolojik gelişmelere ayak uydurarak farklı açılımlar göstermektedir. Dijital göçmenler olarak tanımlanan yaş grubunun en sık kullandığı oyun araçları arabalar, toplar, bebekler, legolar, kağıt ve kalemler iken, bu gün hemen tüm yaş grupları için oyun kavramının nesneleri telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve oyun konsolları haline gelmiş durumdadır.
Geleneksel oyun anlayışına karşın teknolojinin nimetlerini sonuna kadar kullanan dijital oyunlar yaşantımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Oyunun ve oynamanın verdiği keyif ve heyecanın yanı sıra oyuna ve oyun nesnelerine ulaşma kolaylığı dijital oyunları giderek daha da çekici kılmaktadır. Her yeni günde şaşırtan ve heyecanlandıran yeniliklerle karşımıza çıkan dijital oyunlar aynı zamanda çok büyük bir ekonomik sektör oluşturmaktadır.
Boş zaman değerlendirmenin ötesinde kimi zaman öğrenme ve öğretim aracı olarak da kullanılan dijital oyunlar; çocukların gelişimine etkileri, oyun bağımlılığı, e-spor, kalıp yargılar ve sosyal iletişim gibi farklı alanlarda farklı soruları ve sorunları da gündeme getirmektedir. Oyunculara, ailelere, öğretmenlere, oyun üreticilerine ve ortaya çıkan sorunların çözümü noktasında yer alan kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir grubun konuya ilişkin konuşacak, tartışacak, gereksinimleri belirleyecek ve çözümler üretecek ortamlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle çocukların çevrimiçi ve dijital ortamlarda güvenliğini sağlayacak bilgi birikimini edinmek ve bu bilgileri hayata geçirebilmek amacıyla, 11-13 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi yapılacaktır.
Ankara Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ve Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği işbirliğinde Ankara’da düzenlenecek kongreye yurt içi ve yurt dışından bilim insanları, ilgili bakanlıklar, sektör ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanlar, bildiri sunmak, tartışmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu binasında bir araya geleceklerdir .
Kongrede alanında uzman konuşmacıların sunumlarının yanı sıra dijital oyunlar konusunda yapılan araştırmaların ve çalışmaların sunulduğu bildiri panellerine ve oyun tecrübelerine de yer verilecektir.