Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi 11 – 13 Nisan 2018 tarihinde “Dijital Oyunlar” teması ile gerçekleştirilecektir.

2017 yılında yapacağımız Çocuk ve Bilgi Güvenliği Etkinliklerinin devamı niteliğinde olacak kongrenin amacı, bu alandaki farklı paydaşların yaşadığı sorunların, çözüm önerilerinin, yeni açılımların, teknolojik gelişmelerin ve başarı öykülerinin bilimsel bir çerçevede paylaşıldığı bir ortam oluşturmaktır.

Kongrede önceliğimiz, yapılan çalışmaların, araştırmaların ve geliştirilen programların daha geniş kitlelere ve diğer paydaşlara duyurulmasıdır. Uluslar arası bir platform oluşturularak diğer ülkelerde dijital oyunlara bakışı, mevcut sorunların çözümüne ilişkin yapılanları ve bu alandaki gelişmeleri de izleyebilmek hedeflenmiştir.
Kongremiz sizlerin sunumları ve paylaşımları ile zenginleşecektir.

Kongreye bildiri gönderimi ile ilgili koşullar ve kurallar daha sonra ilan edilecektir.