Selçuk Hünerli

Hünerli 09.04.1963 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 1985 yılında mezun olduktan sonra, gazete arşivcisi, karikatürcü ve gazeteci olarak çalıştı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalın’dan “Türkiye’de Gazete Karikatürünün Durumu ve Siyasi Karikatürün Söylemi” adlı tezle mezun oldu. Doktorasını yaparken İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak girdi. 2000 yılında “Türk canlandırma sinemasında Türk yazını uyarlamaları: Gösterge çözümlemesi modeli” adlı teziyle dr. unvanını aldı. 2002 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü’nde yardımcı doçent oldu. 2006 yılında doçent, 2012 yılında profesör olan Selçuk Hünerli’nin “Canlandırma Sineması Üzerine” ve “Canlandırma Filmlerinde Erotizm Ve Ralph Bakshi Örneği” adında iki kitabı bulunmaktadır. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümüne geçen Hünerli halen aynı Bölümde bölüm başkanlığı görevindedir. Hünerli animasyon, göstergebilim, karikatür, grafik tasarım, iletişim, eğitim alanlarında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır.

Gülbin Gökçay

Prof. Dr. Gülbin Gökçay
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1982 yılında mezun olmuştur. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanındaki uzmanlık eğitimini 1989 yılında tamamlamış, 1992 yılında doçent ve 1998 yılında profesör olmuştur. Londra Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünde Pediatrik Epidemiyoloji ve Toplumda Çocuk Sağlığı Tezli Master programını tamamlamıştır. Anne sütü ile beslenmek ve aşı ile önlenebilir hastalıklar başta olmak üzere Sosyal Pediatri ile ilgili çeşitli konularda Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve T.C. Sağlık Bakanlığı danışmanı olarak çalışmıştır.
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Sosyal Pediatri Anabilim Dalı Başkanı ve Sosyal Pediatri Doktora Programı sorumlusudur. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyal Pediatri Derneği ve Çocuk Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanıdır. Uluslararası Sosyal Pediatri Derneği Danışma Kurulunda yer almaktadır. Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu ve İngiliz Çocuk Hekimleri Derneği üyesidir.

Kursat Cagiltay

Prof. Dr. Kursat Cagiltay is Professor of the Department of Instructional Technology at the Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey. He earned his BS in Mathematics and MS in Computer Engineering from Middle East Technical University.
He holds a double Ph.D. in Cognitive Science and Instructional Systems Technology from Indiana University, USA. He worked for METU Computer Center between 1988- 1997 and directed technical team of Turkish Internet project.
He is the director of METU’s Audio Visual Systems Research and Development Center and coordinator of Instructional Technology Support Office.
Professor Cagiltay is the founder of Turkey’s first Human Computer Interaction research and Application lab at METU. His research focuses on, Human Computer Interaction, Educational/Instructional Technology, educational neuroscience, Social and cognitive issues of electronic games, social informatics, technology enhanced learning and Human Performance Technologies.

Ergin Şafak Dikmen

Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. Lisansüstü derecesini Anhalt Üniversitesi (Almanya) Tasarım Bölümünde “Optic Illusion and it’s use for design” adlı teziyle, doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalında “Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Yeni Medya Yapılanması” başlıklı teziyle aldı. Tasarım çalışmaları süresince farklı reklam ajanslarında ve üniversitelere bağlı araştırma merkezlerinde Bilgisayar Destekli Grafik Animasyon (CGI) ve Görsel Efekt alanlarında çalıştı. Tasarladığı animasyon filmleri, Ankara, İstanbul ve Berlin’de olmak üzere farklı şehirlerde sergilendi. 2011 yılından itibaren Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Anabilim dalında çalışmaya başladı. 2011 Yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Atölyesi (İLEF FA) video üretim ve uygulama atölyesini, 2017 yılında NET_lab internet araştırmaları laboratuvarını kurdu. İleri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Çalışmalarını yeni medya, uzaktan eğitim teknolojileri, dijital oyun, Web TV, televizyon 2.0 ekosistemi, bilişim teknolojileri ve sanal müzecilik alanlarında sürdürmektedir.

Türkan Karakuş Yılmaz

Yrd .Doç. Dr. Türkan Karakuş Yılmaz, Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktorasını ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde 2011 yılında tamamlayan Dr. Karakuş Yılmaz, 2009 yılı boyunca Iowa State Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde yer alan Öğrenme ve Öğretim Teknolojileri Merkezi’nde çalışmıştır. 2009-2011 yılları arasında bir Avrupa Birliği projesi olan ve Oyun tabanlı öğrenme etkinliklerinin okullarda artırılmasını amaçlayan ENGAGE projesinde uzman olarak çalışmıştır. Bu proje kapsamında öğretmenlere doğru oyunun seçimi ve derslere entegre edilmesi konusunda çalıştaylar düzenlenmiştir. ODTÜ bünyesinde 2005 yılından bu yana varlığını sürdüren SIMGE (Simulations and Games in Education) grubunda yer almaktadır. Hemen hemen tüm derslerinde oyunlaştırma yaklaşımını benimseyen Dr. Karkauş Yılmaz, Atatürk Üniversitesi bünyesinde 2012 yılından bu yana yüksek lisans düzeyinde “Oyunlar Simülasyonlar ve Sanal Dünyaların Eğitimde Kullanımı” dersini yürütmektedir. Dr. Karakuş Yılmaz’ın oyunların ve sanal dünyaların eğitimde kullanımı üzerine yürüttüğü tezler, pek çok makale ve konferans bildirileri bulunmaktadır. Oyunlar ve sanal dünyaların yanısıra, güvenli internet kullanımı ve öğretim tasarımı Dr .Karakuş Yılmaz’ın ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

Haşmet Gürçay

Haşmet Gürçay Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü 1983 yılı mezunudur. Yüksek Lisansını ve Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünde yapmıştır. Doktora tez çalışmasını Alman DAAD Sandwich Programı ile Tübingen Üniversitesi Matematik Enstitüsünde bursiyer olarak Prof. Dr. Rainer Nagel danışmanlığında hazırlamıştır. Sonraki senelerde çalışmalarını DAAD ve DFG doktora sonrası burs programlarıyla Tübingen Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü WSI/GRIS İnteraktif ve Grafik Sistemler Bölümünde Bilgisayar Grafiği üzerine yapmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2012 yılından beri kurucusu olduğu Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalı Başkanı olarak Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Programlarını koordine etmektedir.

Yusuf Levent Şahin

 

Yusuf Levent Şahin completed his undergraduate studies in 2000 at the University of Anadolu, Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technologies. The same year he started to work as a computer teacher in a school affiliated to Ministry of National Education. He received his MA and PhD degrees from the Anadolu University, respectively in 2005 from Graduate School of Sciences-Computer Engineering and in 2011 from Graduate School of Educational Sciences, Department of Computer Education and Instructional Technologies. Between 2006-2011 he worked as a research assistant in the University of Anadolu, Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technologies where he was appointed as an Assistant Professor in 2011 and Associate Professor in 2017.

Regarding the research areas, Dr. Şahin interests in use of online social networks in education, game design and gaming and at the same time he has been developing social network applications for educational purposes and software for gaming.

Mukaddes Erdem

Prof. Dr. Mukaddes ERDEM; Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesidir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Eğitim Programları ve Öğretim Alanından alan Prof. Dr. Erdem, 1988 yılından bu yana aynı üniversitede görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Erdem, öğretimsel çalışmalarının yanı sıra öğrenme kuramları, öğretim tasarımı, öğrenme materyali geliştirme, çevrim içi öğrenme ortamlarının nitelikleri ve geliştirilmesi, sanal ortamda öğrenen davranışları ve nedenleri, çevrim içi öğrenme ortamlarına katılım dinamikleri gibi konularla ilgilenmekte ve bu konularda bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.
Bilişim çağında eğitim sistemlerinin alması gereken pozisyon, öğretimin yapılanmasında gerçekleştirilmesi gereken dönüşümler, öğretmenlerin değişmek durumunda olan rolleri, öğretimsel alanların sınırlarının yeniden tanımlanması ve mobil öğrenmenin olanaklarından yararlanılması,
tanımlı koşul ve yapılar içinde engelli olmaktan başka seçeneği olmayan çocuklar için, teknolojinin desteğiyle olanakların artırılması,
yetişkin bakış ve aklıyla biçimlenen öğretimsel süreçlerin, çocuk bakış ve aklının katılmıyla yeniden yorumlanması,
vb. konularla düşünsel, felsefi boyutlarına ağırlık vererek ilgilenmektedir.

Posta adresi: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06800 Ankara
Eposta: erdemm@hacettepe.edu.tr
mukaddese@gmail.com
Tel (İş): +90 312 297 71 76

Elif Sürer

Elif Sürer received her Ph.D in Bioengineering in 2011 from the University of Bologna. She received her M.S. and B.S. degrees in Computer Engineering from Boğaziçi University in 2007 and 2005, respectively. From 2013 to 2015 she worked as a post-doctoral researcher in University of Milan in the EU Project REWIRE (funded by the Seventh Framework Programme) where she developed video games for the rehabilitation of stroke and Neglect patients. She joined METU Graduate School of Informatics’s Modelling and Simulation Department in 2015 and worked on the training of children having Down Syndrome using video games, which is fully supported by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) under TÜBİTAK 2232 – Reintegration Research Fellowship Program. She is currently working as an Assistant Professor at the METU Graduate School of Informatics’ Multimedia Informatics program. Her research areas are serious games, virtual/augmented reality, human and canine movement analysis, machine learning and computer vision.

Ferhan Odabasi

Prof. H. Ferhan Odabasi is a faculty member of Department of Computer Education and Instructional Technology. She has an MA in English language education and a Ph.D. in educational technology. She has offered several undergraduate and graduate courses on English language education and educational technology. She has supervised several PhD dissertations, published many articles in both national and international peer-reviewed periodicals, supervised and actively took part in national and international research projects, and prepared educational software. She developed “Hypervocab” with Steve Neufeld, and received the European Academic Software Award: Best Software in the Field of Language. She conducts research on safe, responsible and effective use of ICTs by children and families; parental awareness on Internet; professional development of teachers and higher education faculty; transformations stemming from the digital world; digital citizenship and ICT integration at K-12 and higher education institutions. She has been the primary national figure to resort to regarding safe, effective and ethical use of ICTs among children.