Selçuk Hünerli

Hünerli 09.04.1963 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 1985 yılında mezun olduktan sonra, gazete arşivcisi, karikatürcü ve gazeteci olarak çalıştı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalın’dan “Türkiye’de Gazete Karikatürünün Durumu ve Siyasi Karikatürün Söylemi” adlı tezle mezun oldu. Doktorasını yaparken İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak girdi. 2000 yılında “Türk canlandırma sinemasında Türk yazını uyarlamaları: Gösterge çözümlemesi modeli” adlı teziyle dr. unvanını aldı. 2002 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü’nde yardımcı doçent oldu. 2006 yılında doçent, 2012 yılında profesör olan Selçuk Hünerli’nin “Canlandırma Sineması Üzerine” ve “Canlandırma Filmlerinde Erotizm Ve Ralph Bakshi Örneği” adında iki kitabı bulunmaktadır. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümüne geçen Hünerli halen aynı Bölümde bölüm başkanlığı görevindedir. Hünerli animasyon, göstergebilim, karikatür, grafik tasarım, iletişim, eğitim alanlarında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır.

Lauri Järvilehto

Lauri Järvilehto, Chairman & Co-Founder, Lightneer Inc

Lauri Järvilehto is the Chairman and Co-Founder of Lightneer, setting out to bring high quality learning to everybody everywhere and scaling the inclusivity of Finnish education globally.

Lauri is a learning enthusiast, serial entrepreneur and a Sherlock Holmes fan. He has a PhD in theoretical philosophy and is the founder of the Academy of Philosophy in Finland. He has also written several bestselling books on learning and thinking.

Twitter: @laurijarvilehto

Gülbin Gökçay

Prof. Dr. Gülbin Gökçay
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1982 yılında mezun olmuştur. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanındaki uzmanlık eğitimini 1989 yılında tamamlamış, 1992 yılında doçent ve 1998 yılında profesör olmuştur. Londra Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünde Pediatrik Epidemiyoloji ve Toplumda Çocuk Sağlığı Tezli Master programını tamamlamıştır. Anne sütü ile beslenmek ve aşı ile önlenebilir hastalıklar başta olmak üzere Sosyal Pediatri ile ilgili çeşitli konularda Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve T.C. Sağlık Bakanlığı danışmanı olarak çalışmıştır.
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Sosyal Pediatri Anabilim Dalı Başkanı ve Sosyal Pediatri Doktora Programı sorumlusudur. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyal Pediatri Derneği ve Çocuk Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanıdır. Uluslararası Sosyal Pediatri Derneği Danışma Kurulunda yer almaktadır. Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu ve İngiliz Çocuk Hekimleri Derneği üyesidir.

Kursat Cagiltay

Prof. Dr. Kursat Cagiltay is Professor of the Department of Instructional Technology at the Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey. He earned his BS in Mathematics and MS in Computer Engineering from Middle East Technical University.
He holds a double Ph.D. in Cognitive Science and Instructional Systems Technology from Indiana University, USA. He worked for METU Computer Center between 1988- 1997 and directed technical team of Turkish Internet project.
He is the director of METU’s Audio Visual Systems Research and Development Center and coordinator of Instructional Technology Support Office.
Professor Cagiltay is the founder of Turkey’s first Human Computer Interaction research and Application lab at METU. His research focuses on, Human Computer Interaction, Educational/Instructional Technology, educational neuroscience, Social and cognitive issues of electronic games, social informatics, technology enhanced learning and Human Performance Technologies.

Ergin Şafak Dikmen

Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. Lisansüstü derecesini Anhalt Üniversitesi (Almanya) Tasarım Bölümünde “Optic Illusion and it’s use for design” adlı teziyle, doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalında “Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Yeni Medya Yapılanması” başlıklı teziyle aldı. Tasarım çalışmaları süresince farklı reklam ajanslarında ve üniversitelere bağlı araştırma merkezlerinde Bilgisayar Destekli Grafik Animasyon (CGI) ve Görsel Efekt alanlarında çalıştı. Tasarladığı animasyon filmleri, Ankara, İstanbul ve Berlin’de olmak üzere farklı şehirlerde sergilendi. 2011 yılından itibaren Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Anabilim dalında çalışmaya başladı. 2011 Yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Atölyesi (İLEF FA) video üretim ve uygulama atölyesini, 2017 yılında NET_lab internet araştırmaları laboratuvarını kurdu. İleri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Çalışmalarını yeni medya, uzaktan eğitim teknolojileri, dijital oyun, Web TV, televizyon 2.0 ekosistemi, bilişim teknolojileri ve sanal müzecilik alanlarında sürdürmektedir.

Santeri Koivisto

Santeri Koivisto (M.Ed.) is a 3rd / 4th round entrepreneur focusing on edtech. One of his past companies built MinecraftEdu that spread like a wildfire close to 20,000 schools before Microsoft acquired it. Currently Santeri is focusing on 5 More Minutes Ltd. that is helping dozens of indie game companies build a joint portfolio of games with entertainment origin for educators. During free time he is also helping other young, and old, entrepreneur in edtech succeed.

Türkan Karakuş Yılmaz

Yrd .Doç. Dr. Türkan Karakuş Yılmaz, Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktorasını ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde 2011 yılında tamamlayan Dr. Karakuş Yılmaz, 2009 yılı boyunca Iowa State Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde yer alan Öğrenme ve Öğretim Teknolojileri Merkezi’nde çalışmıştır. 2009-2011 yılları arasında bir Avrupa Birliği projesi olan ve Oyun tabanlı öğrenme etkinliklerinin okullarda artırılmasını amaçlayan ENGAGE projesinde uzman olarak çalışmıştır. Bu proje kapsamında öğretmenlere doğru oyunun seçimi ve derslere entegre edilmesi konusunda çalıştaylar düzenlenmiştir. ODTÜ bünyesinde 2005 yılından bu yana varlığını sürdüren SIMGE (Simulations and Games in Education) grubunda yer almaktadır. Hemen hemen tüm derslerinde oyunlaştırma yaklaşımını benimseyen Dr. Karkauş Yılmaz, Atatürk Üniversitesi bünyesinde 2012 yılından bu yana yüksek lisans düzeyinde “Oyunlar Simülasyonlar ve Sanal Dünyaların Eğitimde Kullanımı” dersini yürütmektedir. Dr. Karakuş Yılmaz’ın oyunların ve sanal dünyaların eğitimde kullanımı üzerine yürüttüğü tezler, pek çok makale ve konferans bildirileri bulunmaktadır. Oyunlar ve sanal dünyaların yanısıra, güvenli internet kullanımı ve öğretim tasarımı Dr .Karakuş Yılmaz’ın ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

Haşmet Gürçay

Haşmet Gürçay Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü 1983 yılı mezunudur. Yüksek Lisansını ve Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünde yapmıştır. Doktora tez çalışmasını Alman DAAD Sandwich Programı ile Tübingen Üniversitesi Matematik Enstitüsünde bursiyer olarak Prof. Dr. Rainer Nagel danışmanlığında hazırlamıştır. Sonraki senelerde çalışmalarını DAAD ve DFG doktora sonrası burs programlarıyla Tübingen Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü WSI/GRIS İnteraktif ve Grafik Sistemler Bölümünde Bilgisayar Grafiği üzerine yapmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2012 yılından beri kurucusu olduğu Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalı Başkanı olarak Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Programlarını koordine etmektedir.

Lars Konzack

Lars Konzack (b. 1969) is associate professor in information studies at the Institute of Information Studies, the University of Copenhagen. Konzack won gold medal for his Master thesis on software genres in 1998 and received his Ph. D. in multimedia at Aarhus University in 2003. In 2005, he was co-founder of the Danish game development academy DADIU (The National Academy of Digital, Interactive Entertainment). His main research subjects are role-playing games, video games, ludology, geek culture, digital culture, and transmedial culture. Lars Konzack’s research articles include among others ‘Computer Game Criticism: A Method for Computer Game Analysis’ (2002/2016), ‘Philosophical Game Design’ (2009), ‘Rhetorics of Computer and Video Game research’ (2007), ‘The Origins of Geek Culture: Perspectives on a Parallel Intellectual Milieu’ (2014), ‘The Cultural History of LEGO’ (2014), ‘The Subcreation of J. R. R. Tolkien’s Middle-earth and How It Became Transmedial Culture’ (2017), and ‘Viking re-enactment’ (2017).

Yusuf Levent Şahin

 

Yusuf Levent Şahin completed his undergraduate studies in 2000 at the University of Anadolu, Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technologies. The same year he started to work as a computer teacher in a school affiliated to Ministry of National Education. He received his MA and PhD degrees from the Anadolu University, respectively in 2005 from Graduate School of Sciences-Computer Engineering and in 2011 from Graduate School of Educational Sciences, Department of Computer Education and Instructional Technologies. Between 2006-2011 he worked as a research assistant in the University of Anadolu, Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technologies where he was appointed as an Assistant Professor in 2011 and Associate Professor in 2017.

Regarding the research areas, Dr. Şahin interests in use of online social networks in education, game design and gaming and at the same time he has been developing social network applications for educational purposes and software for gaming.