Ferhan Odabasi

Prof. H. Ferhan Odabaşı, Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri Fakültesi öğretim üyesidir. Yüksek lisansını İngiliz Dili Eğitiminde, doktorasını ise Eğitim Teknolojilerinde tamamlamıştır. İngiliz Dili Eğitimi ve Eğitim Teknolojilerinde sayısız lisans ve lisansüstü ders vermiştir. Ayrıca çok sayıda doktora tezlerine danışmanlık yapmış, hem ulusal hem de uluslararası hakemli süreli yayında çok sayıda makalesi yayınlanmış, ulusal ve uluslararası araştırma projelerine aktif olarak katılmış, danışmanlık yapmış ve eğitim yazılım programları hazırlamıştır. Steve Neufeld ile “Hypercab” programını geliştirmiş ve bununla: Dil Alanında En İyi Yazılım: Avrupa Akademik Yazılım Ödülünü almıştır. Çocuk ve ailelerin BİT’ni güvenli, sorumlu ve etkili kullanımı; Internet hakkında ebeveyn farkındalığı; öğretmenlerin ve yükseköğrenim fakültesinin profesyonel gelişimi; dijital dünyadaki değişimler; dijital vatandaşlık ve K-12 ve yükseköğrenim kurumlarındaki BİT entegrasyonu hakkında araştırmalar yapmaktadır. BİT’nin çocuklar tarafından güvenli, etkili ve etik kullanımı alanında ülkenin önde gelen kişilerindendir.

Hannah Marston

 

Dr. Hannah R. Marston, Open Üniversitesi’nin Sağlık ve Refah Önceliği Araştırma Alanında (http://healthwellbeing.kmi.open.ac.uk/) araştırma görevlisidir. Doktora çalışmasını 2010 yılında Teesisde Üniversitesi’nde tamamlamış ve Open Üniversitesinde 2015 yılında başlayacak araştırma görevine başlamak üzere Aralık 2014’de Birleşik Krallığa dönmeden önce Kanada ve Almanya’da çalışmıştır. Doktora çalışmasında, daha ileri yaşlardaki yetişkinlerin dijital oyun yükümlülüğü, etkileşim ve tasarımı konusunu araştırmıştır. Çalışmalarının tamamlamasının ardından 11’i birinci yazar olmak üzere 20’den fazla dergi makalesi, 5’i birinci yazar olmak üzere 8 kitap bölümü ve çeşitli dergiler için değerlendirme yazıları yayınlamıştır. Uluslararası Oyun Temelli Öğrenme Bülteni ile Bilgisayar Oyunları Bülteninin Editoryal Kurul üyesidir. Dr. Marston, 2015 yılında BİT’nin kırsal ve kentsel alanda yaşayan 70 yaş üzeri yetişkinler üzerindeki etkisini araştıran ve 2’si Birleşik Krallık ve 2’si Kanada’da olmak üzere 4 alandan oluşan uluslararası bir çalışma olan “Sonraki Yaşamda Teknoloji Projesi”ni yürütmüştür. 2017 yılında, West Yorkshire ve Swansea, Galler Bölgesinde yaşayan 18-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin BİT kullanımını araştırmayı amaçlayan “Genç Yetişkinler İçin Teknoloji” adlı araştırma çalışmasını yürütmüştür. Hannah aralarında İngiliz Geriatri Derneği (BSG), Amerika Geriatri Derneği (GSA), Uluslararası Jeroteknoloji Derneği (ISG) , İngiliz Sosyoloji Derneği (BSA) ve Dijital Oyunlar Araştırma Derneği (DiGRA) nin da bulunduğu birçok profesyonel üyeliği bulunmaktadır. Yakın zamanda Dr. Marston, Springer tarafından Aralık 2017’de yayınlanan Mobil e-Sağlık kitabının baş editörlüğünü ve Oyunlar ve Kültür Dergisinin –Dijital Oyunlar ve Yaşlanma konulu özel sayısının misafir editörlüğünü yapmıştır. Araştırma alanları: dijital oyunlar, tasarım, oyunlaştırma, yaşlanma, Gen X, sağlık ve refah’tır. Hannah 1-3 Mayıs 2018 tarihleri arasında Open Üniversitesinde gerçekleşecek ve Sağlık için Oyunlar ve giyilebilir teknolojilerinde aralarında olduğu dijital sağlık ve refah konusundaki bütün alanlara odaklanacak olan 2. Dijital Sağlık ve Refah Konferansını organize etmektedir.

Websites:
http://www.open.ac.uk/people/hrm93
http://www.hannahrmarston.co.uk/

 

Twitter:

  • @HannahRMarston
  • @healthwellbein4
  • @DConf2018

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hannahmarston/

Yavuz Samur

Yavuz Samur

Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (@bauceit) öğretim üyesi ve bölümün başkanı olan Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, Fulbright bursu ile Amerika’nın Virginia Tech Üniversitesi’nde Öğrenme Bilimleri ve Teknoloji – Eğitim Programları ve Öğretim (Learning Sciences and Technologies – Curriculum and Instruction) alanında doktora ünvanını almıştır. Aynı zamanda, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri (TR/EN, Tezli/Projeli), Yüksek Lisans program koordinatörüdür (@bauegitek).

Araştırma ilgileri arasında eğitimde ve öğretimde teknoloji kullanımı, dijital eğitsel oyunların kullanılması, eğitimde oyunlaştırma (gamification), eğitsel oyun tasarımı (@oyuntasarimi), dijital oyun tasarımı, oyun bağımlılığı ve oyun temelli öğrenme gibi konular yer almaktadır.

Dr. Samur aynı zamanda öğrenciler için dijital eğitsel oyunlar da tasarlamaktadır ve bu alanda oyunlar üreten Uğur Games (www.ugurgames.com) şirketinin kurucu ortaklarındandır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde “Eğitim Teknolojileri”, “Öğretim Tasarımı (@OgretimTasarimi)”, “(Dijital) Oyun Temelli Öğrenme”, “Eğitimde Oyunlaştırma”, “Çocuk ve Medya (@childandmedia)”, “Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı”, ve “Çoklu Ortam Tasarımı” gibi dersler verir.

Dr. Samur, bunun haricinde devlet destekli ve kurumsal eğitsel oyun projelerinde, eğitsel dijital içerik ve yazılım/oyun tasarlama projelerinde yer almaktadır.

Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik bahsedilen alanlarda birçok çalıştay ve seminerler de düzenlemektedir.

www.yavuzsamur.com www.twitter.com/yavuzsamur