Elif Sürer

Elif Sürer, doktorasını 2011 yılında Bolonya Üniversitesi Biyomühendislik bölümünden almıştır. Lisans ve yüksek lisans çalışmasını sırasıyla 2005 ve 2007 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 2013-2015 yılları arasında Milano Üniversitesi’nde AB REWIRE Projesinde (7. Çerçeve Programı tarafından finanse edilen) doktora sonrası araştırmacısı olarak çalışan Sürer, felçli hastaların ve İhmal sendromu hastalarının tedavisi için video oyunları geliştirmiştir. 2015 yılında ODTÜ Enformatik Enstitüsü Modelleme ve Simülasyon Ana Bilim Dalı’nda çalışmaya başlamış ve TÜBİTAK 2232-Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında tamamı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen Down Sendromlu çocukların video oyunlar kullanılarak eğitimi alanında çalışmıştır. Hâlihazırda ODTÜ Enformatik Enstitüsü Çokluortam Bilişimi programında Yrd. Doç Dr. olarak çalışan Sürer’in araştırma alanları ciddi oyunlar, sanal/artırılmış gerçeklik, insan ve köpek hareket analizi, makine öğrenmesi ve bilgisayarla görmedir.

Mark Griffiths

Mark Griffiths’in Kısa Özgeçmişi

Dr. Mark Griffiths, Nottingham Trent Üniversitesi’nde Sözleşmeli Psikolog ve Davranışsal Bağımlılık Öğretim Üyesi ve Uluslararası Kumar Araştırma Biriminin Müdürü olarak görev yapmaktadır. Otuz yıldan fazla bu konuda çalışan Griffiths, uluslararası alanda kumar, kumar oynama ve davranışsal bağımlılıklar (çevrimiçi bağımlılıklarda dahil olmak üzere) üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. 700’den fazla atıflı araştırma makalesi, beş kitabı, 150’den fazla kitap bölümü ve 1000’nin üzerinde diğer alanlarda makalesi bulunmaktadır. Aralarında John Rosecrance Ödülü (1994), CELEJ Ödülü (1998), Joseph Lister Ödülü (2004) ve ABD Kumar Hastalığı Ulusal Konseyi Yaşam Boyu Araştırma Ödülü (2013)nün de olduğu 18 adet ulusal ve uluslararası ödül kazanmıştır. Aynı zamanda serbest zamanlı gazetecilik yapmakta olup, 3000’den fazla radyo ve televizyon programına katılmış ve ulusal ve uluslararası gazete ve dergiler için 300’den fazla makale yazmıştır.

Ferhan Odabasi


Prof. H. Ferhan Odabaşı, Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri Fakültesi öğretim üyesidir. Yüksek lisansını İngiliz Dili Eğitiminde, doktorasını ise Eğitim Teknolojilerinde tamamlamıştır. İngiliz Dili Eğitimi ve Eğitim Teknolojilerinde sayısız lisans ve lisansüstü ders vermiştir. Ayrıca çok sayıda doktora tezlerine danışmanlık yapmış, hem ulusal hem de uluslararası hakemli süreli yayında çok sayıda makalesi yayınlanmış, ulusal ve uluslararası araştırma projelerine aktif olarak katılmış, danışmanlık yapmış ve eğitim yazılım programları hazırlamıştır. Steve Neufeld ile “Hypercab” programını geliştirmiş ve bununla: Dil Alanında En İyi Yazılım: Avrupa Akademik Yazılım Ödülünü almıştır. Çocuk ve ailelerin BİT’ni güvenli, sorumlu ve etkili kullanımı; Internet hakkında ebeveyn farkındalığı; öğretmenlerin ve yükseköğrenim fakültesinin profesyonel gelişimi; dijital dünyadaki değişimler; dijital vatandaşlık ve K-12 ve yükseköğrenim kurumlarındaki BİT entegrasyonu hakkında araştırmalar yapmaktadır. BİT’nin çocuklar tarafından güvenli, etkili ve etik kullanımı alanında ülkenin önde gelen kişilerindendir.

Hannah Marston

Dr. Hannah R. Marston, Open Üniversitesi’nin Sağlık ve Refah Önceliği Araştırma Alanında (http://healthwellbeing.kmi.open.ac.uk/) araştırma görevlisidir. Doktora çalışmasını 2010 yılında Teesisde Üniversitesi’nde tamamlamış ve Open Üniversitesinde 2015 yılında başlayacak araştırma görevine başlamak üzere Aralık 2014’de Birleşik Krallığa dönmeden önce Kanada ve Almanya’da çalışmıştır. Doktora çalışmasında, daha ileri yaşlardaki yetişkinlerin dijital oyun yükümlülüğü, etkileşim ve tasarımı konusunu araştırmıştır. Çalışmalarının tamamlamasının ardından 11’i birinci yazar olmak üzere 20’den fazla dergi makalesi, 5’i birinci yazar olmak üzere 8 kitap bölümü ve çeşitli dergiler için değerlendirme yazıları yayınlamıştır. Uluslararası Oyun Temelli Öğrenme Bülteni ile Bilgisayar Oyunları Bülteninin Editoryal Kurul üyesidir. Dr. Marston, 2015 yılında BİT’nin kırsal ve kentsel alanda yaşayan 70 yaş üzeri yetişkinler üzerindeki etkisini araştıran ve 2’si Birleşik Krallık ve 2’si Kanada’da olmak üzere 4 alandan oluşan uluslararası bir çalışma olan “Sonraki Yaşamda Teknoloji Projesi”ni yürütmüştür. 2017 yılında, West Yorkshire ve Swansea, Galler Bölgesinde yaşayan 18-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin BİT kullanımını araştırmayı amaçlayan “Genç Yetişkinler İçin Teknoloji” adlı araştırma çalışmasını yürütmüştür. Hannah aralarında İngiliz Geriatri Derneği (BSG), Amerika Geriatri Derneği (GSA), Uluslararası Jeroteknoloji Derneği (ISG) , İngiliz Sosyoloji Derneği (BSA) ve Dijital Oyunlar Araştırma Derneği (DiGRA) nin da bulunduğu birçok profesyonel üyeliği bulunmaktadır. Yakın zamanda Dr. Marston, Springer tarafından Aralık 2017’de yayınlanan Mobil e-Sağlık kitabının baş editörlüğünü ve Oyunlar ve Kültür Dergisinin –Dijital Oyunlar ve Yaşlanma konulu özel sayısının misafir editörlüğünü yapmıştır. Araştırma alanları: dijital oyunlar, tasarım, oyunlaştırma, yaşlanma, Gen X, sağlık ve refah’tır. Hannah 1-3 Mayıs 2018 tarihleri arasında Open Üniversitesinde gerçekleşecek ve Sağlık için Oyunlar ve giyilebilir teknolojilerinde aralarında olduğu dijital sağlık ve refah konusundaki bütün alanlara odaklanacak olan 2. Dijital Sağlık ve Refah Konferansını organize etmektedir.

Websites:
http://www.open.ac.uk/people/hrm93
http://www.hannahrmarston.co.uk/

 

Twitter:

  • @HannahRMarston
  • @healthwellbein4
  • @DConf2018

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hannahmarston/

Yavuz Samur

Yavuz Samur

Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (@bauceit) öğretim üyesi ve bölümün başkanı olan Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, Fulbright bursu ile Amerika’nın Virginia Tech Üniversitesi’nde Öğrenme Bilimleri ve Teknoloji – Eğitim Programları ve Öğretim (Learning Sciences and Technologies – Curriculum and Instruction) alanında doktora ünvanını almıştır. Aynı zamanda, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri (TR/EN, Tezli/Projeli), Yüksek Lisans program koordinatörüdür (@bauegitek).

Araştırma ilgileri arasında eğitimde ve öğretimde teknoloji kullanımı, dijital eğitsel oyunların kullanılması, eğitimde oyunlaştırma (gamification), eğitsel oyun tasarımı (@oyuntasarimi), dijital oyun tasarımı, oyun bağımlılığı ve oyun temelli öğrenme gibi konular yer almaktadır.

Dr. Samur aynı zamanda öğrenciler için dijital eğitsel oyunlar da tasarlamaktadır ve bu alanda oyunlar üreten Uğur Games (www.ugurgames.com) şirketinin kurucu ortaklarındandır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde “Eğitim Teknolojileri”, “Öğretim Tasarımı (@OgretimTasarimi)”, “(Dijital) Oyun Temelli Öğrenme”, “Eğitimde Oyunlaştırma”, “Çocuk ve Medya (@childandmedia)”, “Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı”, ve “Çoklu Ortam Tasarımı” gibi dersler verir.

Dr. Samur, bunun haricinde devlet destekli ve kurumsal eğitsel oyun projelerinde, eğitsel dijital içerik ve yazılım/oyun tasarlama projelerinde yer almaktadır.

Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik bahsedilen alanlarda birçok çalıştay ve seminerler de düzenlemektedir.

www.yavuzsamur.com www.twitter.com/yavuzsamur

 

Aytürk Keleş

Yrd. Doç. Dr. Aytürk KELEŞ, yüksek lisans ve doktorasını “Bilgisayar Bilimleri” alanında yapmıştır. Dr. KELEŞ, doktorada Yapay Zekânın eğitim-öğretim alanındaki uygulamalarından biri olan Zeki Öğretim Sistemleri üzerine çalışmış ve ZOSMAT olarak uluslararası literatüre geçen bir sistem geliştirmiştir. Yüksek lisans tez çalışmasında ise Yapay Zekâ ile kanser teşhisi üzerine çalışmıştır. Şuanda İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. “Bilgisayar Bilimleri” alanında SCI yayınlanmış pek çok makalesi ve yüzlerce uluslararası atıfı vardır. Çalışma konularının arasında Fuzzy sistemler, karar destek sistemleri, tıp bilişimi, zeki öğretim sistemleri, dijital oyunlar, 3D eğitsel oyun tasarımı, 3D modelleme ve animasyon yer almaktadır. Dr. KELEŞ, son 7 yıldır özellikle oyun geliştirme konusundaki çalışmalara ağırlık vermiştir. Bu alanda danışmanlığını yaptığı yüksek lisans tezleri ve 2017 yılında KODLAB tarafından basılmış” TORQUE 3D Oyun Geliştirme” kitabı mevcuttur.