Girdi yapan admin

Ahmet KAPKİÇ

Ahmet Kapkiç, Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisidir. Öğrenciliğinin yanı sıra ISACA Ankara Chapter’da Öğrenci Başkanlığı görevini yürüten Kapkiç, bilgi toplumunda farkındalık oluşmasına katkıda bulunmak için orta öğretim ve lise seviyesi öğrencilere yönelik çeşitli konularda eğitimler vermiş ve sosyal sorumluluk projelerinde rol almıştır. Bu farkındalığın üniversite ortamlarında da oluşturulmasına katkıda bulunmak için ise Gazi Üniversitesi bünyesinde […]

Kayode Hadilou ADJE

1995 doğumlu olan Kayode Sori (Bénin) doğumludur. Bilgisayar Mühendisliği Lisans 4. Sınıf öğrencisi olup Gazi Bilgisayar Mğhendisliği Topluluğu (BMT) başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Türkiye’de ki Benin’li Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir

Buğra AYAN

1989 yılında Erzurum’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi.  2009 yılında Microsoft Öğrenci Danışmanlığı (MSP) görevinde bulundu. Lisans eğitiminin ardından Gazi Üniversitesi Bilişim Sistemleri Bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamış ve hala devam ediyor. 2013 yılında Milli Savunma Bakanlığı Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı’nda mühendis olarak göreve başlayan Ayan, 2015 itibariyle Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı’nda […]

Hakan Tüzün

Prof. Dr. Hakan Tüzün Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ile Hacettepe Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Programında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora eğitimini 2004 yılında A.B.D.’de İndiana Üniversitesinde Öğretim Teknolojileri bölümünde tamamlamış olup doktora tezi “Eğitsel Bilgisayar Oyunlarında Öğrenenlerin Motive Edilmesi” üzerinedir. Dijital oyun kültürünü on […]

Süleyman Daşdağ

Prof. Dr. Süleyman Daşdağ; 1961 yılında Dünya’ya geldi. İlk, orta ve yükseköğrenimini Diyarbakır’da yaptı. 1983 yılında D.Ü. Fen Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldu. 1984 yılında yüksek lisansa başladığı D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, 1985 yılında araştırma görevlisi oldu. 1986 yılında yüksek lisansını, 1989 yılında ise doktorasını aynı enstitüde tamamladı. 1989-1992 yıllları arasında D.Ü. Tıp fakültesinde Öğretim […]

Çağatay Cengiz

1974 Ankara Doğumlu, İlk, Orta, Lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra, 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılından bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı olarak Serbest Avukatlık Yapmaktadır. Halen Ankara Barosu Bilişim Kurulu Başkanlığı Görevini yürütmektedir. 1993 Yılında TÜBİTAK Bilgisayar Kulübünde Bilişim dünyasıyla tanışmış ve o zamandan bu yana da Bilişim Dünyasında yer almaktadır. […]

Selçuk Hünerli

Hünerli 09.04.1963 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 1985 yılında mezun olduktan sonra, gazete arşivcisi, karikatürcü ve gazeteci olarak çalıştı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalın’dan “Türkiye’de Gazete Karikatürünün Durumu ve Siyasi Karikatürün Söylemi” adlı tezle mezun oldu. Doktorasını yaparken İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’ne […]

Mehmet Barış Horzum

Dr. Mehmet Barış Horzum, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi olarak görevini yürütmektedir. Yüksek lisans öğrenimini Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve doktora öğrenimi ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi Programı’nda tamamlamıştır. Dr. Mehmet Barış Horzum internet bağımlılığı ve oyun bağımlılığı üzerine […]

Lauri Järvilehto

Lauri Järvilehto, Başkan, Kurucu Ortak, Lightneer Inc. Lauri Järvilehto, Fin eğitiminin küresel kapsayıcılığını ölçekleme ve dünyanın her yerindeki herkese yüksek kaliteli eğitim sağlamayı düzenleyen Lightneer şirketinin Başkanı ve kurucu ortağıdır. Lauri, öğrenme heveslisi, girişimci ve bir Sherlock Holmes hayranıdır. Kendisinin kuramsal felsefe alanında doktorası vardır ve Finlandiya Felsefe Akademisinin kurucusudur. Aynı zamanda eğitim ve düşünme […]

Gülbin Gökçay

Prof. Dr. Gülbin Gökçay İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1982 yılında mezun olmuştur. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanındaki uzmanlık eğitimini 1989 yılında tamamlamış, 1992 yılında doçent ve 1998 yılında profesör olmuştur. Londra Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünde Pediatrik Epidemiyoloji ve Toplumda Çocuk Sağlığı Tezli Master programını tamamlamıştır. Anne sütü ile beslenmek ve aşı ile önlenebilir hastalıklar […]